Tuesday, 10 September 2019

SESI PITCHING TeCC BAGI PEROLEHAN TAHUN 2020

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Sukacita dimaklumkan bahawa, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) melalui Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital (BIPD), sedang menguruskan perolehan peralatan bagi 3 jenis ruang pembelajaran TeCC kepada politeknik yang telah berjaya bagi Sesi Pitching 2018. 

Tahniah dan syabas diucapkan kepada kepada semua Politeknik yang terlibat seperti di Jadual 1.
Untuk makluman, bagi perolehan tahun 2020 JPPKK sekali lagi menawarkan perbekalan peralatan ruang pembelajaran TeCC kepada semua Politeknik Malaysia.

Politeknik yang berminat untuk memohon peralatan ruang pembelajaran TeCC, boleh berbuat demikian merujuk kepada ketetapan berikut:
2. Politeknik perlu mengemukakan permohonan melalui sistem permohonan dalam talian.

3. Proses pemilihan Politeknik yang berjaya adalah mengikut ‘pitching process’ 
termasuklah penilaian maklumat yang dikemukakan dalam sistem permohonan dalam talian, sesi temuduga dan peruntukan kewangan yang diperolehi BIPD pada tahun 2020.

4. Jenis TeCC yang ditawarkan: 2.0, 3.0 dan 4.0

5. Tarikh mula permohonan: 17.9.2019 (Selasa)

6. Tarikh tutup permohonan: 18.10.2019 (Jumaat)

7. Keputusan politeknik yang berjaya tersenarai untuk sesi temuduga akan dimaklumkan 
secara rasmi melalui laman web ini. 

Sekian, terima kasih
bp: Ghanim BIPD

Friday, 5 April 2019

KPI 2019 (KPI 17 & KPI 18) - PeL dan MARO


Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Dikongsikan bersama adalah lampiran slaid semasa Taklimat Penyelarasan KPI 2019 (kepada semua Penyelaras KPI Politeknikoleh Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital untuk rujukan semua Pegawai ePembelajaran Politeknik (PeL) dan Pegawai MARO. Secara ringkasnya , KPI 17 dan KPI 18 adalah dibawah tanggungjawab PeL dan MARO.


Utk makluman, pengisian pelaporan bagi KPI 2019 ini adalah melalui pautan berikut;

 KPI 17 & KPI 18

Moga sasaran bagi KPI yang telah ditetapkan ini dapat dicapai oleh semua politeknik.

Jika ada sebarang pertanyaan / persoalan bolehlah merujuk kepada Pemilik Proses di BIPD iaitu PnNurul atau EnGhanim. Selamat Maju Jaya!

Sekian, terima kasih :) 

Friday, 15 February 2019

Slaid Mesyuarat Inisiatif Pembelajaran Digital - 13 Februari 2019

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Berikut dilampirkan slaid semasa mesyuarat yang telah dilaksanakan di JPPKK pada 13 Februari 2019. 
Sekian, terima kasih.


Thursday, 3 January 2019

edited - eDOLA 2019

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Berikut dilampirkan ringkasan bagi pertandingan eDOLA 2019. 


Untuk makluman semua, bagi tahun 2019 ini diputuskan hanya 5 pertandingan yang akan dipertandingkan. 

Sekian terima kasih.

Wednesday, 28 November 2018

PEMENANG PERTANDINGAN eDOLA 2018

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tahniah kepada semua Politeknik kerana menjayakan pertandingan CIDOS Inspiring Learning Awards (eDOLA) bagi tahun 2018 yang telah dilaksanakan di BORA OMBAK, Putrajaya.Berikut, disertakan butiran pemenang keseluruhan bagi setiap pertandingan yang telah dilaksanakan.


Diharap pertandingan eDOLA pada tahun mendatang akan terus bersinar dengan usaha yang tidak berbelah bahagi daripada tuan/puan Pegawai e-Pembelajaran Politeknik dan Kolej Komuniti semua.

Sekian, terima kasih.

Tuesday, 16 October 2018


ABAD 21:
TREND PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
 POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

Buku Abad 21: Trend Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia ini dihasilkan untuk memberi pemahaman berkenaan perkara yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang boleh diaplikasikan di dalam bilik kuliah. Bagi mencapai aspirasi pendidikan tinggi negara untuk membangunkan insan yang mempunyai kemahiran abad 21, seseorang pensyarah/pengajar perlu menguasai pelbagai bidang, mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, mahir dalam pedagogi/androgogi (pembelajaran dan pengajaran), menggunakan teknologi terkini dan menerapkan nilai-nilai murni bagi tujuan pembentukan insan yang holistik, bercirikan keusahawanan dan seimbang. Perkembangan pesat yang berlaku masa kini membawa bersamanya perubahan-perubahan dari segi strategi, pendekatan, kaedah dan teknik praktis bilik kuliah. Justeru, buku ini ditulis supaya ianya lebih berfokuskan kepada aspek penyampaian pembelajaran dan pengajaran (PdP) abad 21.


Siti Noridah Ali
Nur Liyana Khalid Khan
Ahmad Taufiq Wafi Abd Ghani

Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital
Jabatan Pendidikan Politeknik

Wednesday, 18 July 2018

Pendaftaran & Penghantaran Bahan Pertandingan Fasa 2 - eDOLA2018

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Untuk makluman, sesi pendaftaran dan penghantaran bahan eDOLA Fasa 2  bermula pada 30hb Julai (sistem telah beroperasi bagi pendaftaran secara berperingkat) dan tarikh akhir pendaftaran adalah pada 12hb Ogos 2018 dilaman sesawang http://edola.cidos.edu.my/ . 

Pertandingan yang terlibat bagi penghantaran bahan Fasa 2 adalah seperti berikut : 
i) The TVET eCOnvergence
ii) eMicro Content Competiton
iii) PoliTV Competition
iv) TeCC!nnovators

Dilampirkan juga infografik untuk rujukan semua seperti dibawah :


Sekian Terima Kasih