Tuesday, 13 February 2018

Pembangunan MOOC 2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Pihak BIPD telah mengeluarkan satu Garis Panduan Pembangunan MOOC untuk Politeknik Malaysia 2018 sebagai rujukan semua pihak yang terlibat. Surat makluman berkaitan Garis Panduan ini telah dikeluarkan oleh BIPD beserta dengan borang cadangan kursus MOOC yang akan dibangunkan untuk tahun 2018. 


Sekian, Terima Kasih


Monday, 12 February 2018

KPI POLYPMO 2018 – PeL dan MARO

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Seperti sedia maklum, Bahagian Dasar telah mengeluarkan Kamus KPI 2018 dan telah memberi penerangan berkaitan kesemua KPI tersebut kepada Peg. PMO semua politeknik. KPI yang melibatkan PeL adalah seperti berikut:

1) KPI 17: Peratus program pengajian yang membudayakan Revolusi Industri 4 (IR4) melalui pendidikan berasaskan inovasi.

Bagi PeL, KPI ini merujuk kepada TeCC yang mana PeL perlu mengisi pencapaian bagi setiap elemen TeCC di dalam Borang Online yang telah disediakan. Surat arahan dan Garis Panduan  bagi pelaksanaan KPI ini telah diedarkan ke semua Politeknik pada hari ini, 12 Feb 2018.

2) KPI 19: Peratus Pelaksanaan Pembelajaran Teradun dan Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital.

KPI ini adalah dibawah tanggungjawab PeL dan juga MARO. KPI 19 ini merangkumi 4 aspek seperti berikut:
  1. Blended Learning Index (BLX) - PeL
  2. Massive Open Online Course (MOOC) -PeL
  3. Bahan Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) berbentuk Video/ Virtual Reality (VR)/  Augmented Reality (AR) Experience - MARO
  4. Video Pelaporan - MARO

Kesemua borang pencapaian yang perlu diisi oleh PeL dan MARO boleh dirujuk pada pautan ini https://goo.gl/RxfF5P. Manakala, Borang Pelaporan Pencapaian KPI PolyPMO Pembelajaran Teradun Dan Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital perlu diisi oleh Peg. PMO politeknik masing-masing.

Semoga PeL dapat menjayakan sasaran bagi KPI yang telah ditetapkan demi kecemerlangan Politeknik Malaysia. Selamat Maju Jaya.