Tuesday, 12 December 2017

GARIS PANDUAN BAGI PELAKSANAAN TeCC RATING SCORE (5 STAR RATING)

Assalamualikum dan Salam Sejahtera,

Dilampirkan Garis Panduan Bagi Pelaksanaan TeCC Rating Score  seperti di dalam Mesyuarat Pegawai e-Pembelajaran yang berlangsung pada 29 & 30 November lalu.

Rubrik yang dilampirkan, akan dimurnikan dan diperbaiki pada awal tahun 2018 dan ianya menjadi rujukan utama setakat ini.

Klik pada pautan di bawah untuk melihat maklumat yang disediakan.Sekian, terima kasih.

Wednesday, 6 December 2017

Konsep Ruang TeCC sebagai ‘Learning Spaces’


Assalamualikum dan Salam Sejahtera,

Dilampirkan bersama slaid berkenaan Ruag TeCC 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 seperti di dalam Mesyuarat Pegawai e-Pembelajaran yang berlangsung pada 29 & 30 November lalu untuk rujukan bersama.

Sila klik pada pautan berikut untuk melihat maklumat yang disediakan;Sekian, terima kasih

Sunday, 3 December 2017

Dokumen Pertandingan eDOLA2018 (Perubahan)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Berikut dilampirkan dokumen pertandingan eDOLA2018 terkini berdasarkan keputusan semasa mesyuarat pegawai e-pembelajaran bil 2/2017 pada 29-30 November 2017 yang lalu. Segala terma & syarat yang tiada perubahan adalah sama seperti dokumen pertandingan sebelum ini (2017).

Sila klik pada pautan berikut untuk melihat maklumat yang disediakan :

Sekian, terima kasih